Op de agenda
06-03-2017
Actualiteitendiners 2016
Bekijken >

16-03-2017
Panorama van de Zorg 2017
Bekijken >
Gesprekspartners
Margreeth Bruins Margreeth Bruins
Arboco÷rdinator, Nijhof Wassink
Henk Wesseling Henk Wesseling
Associate, Berenschot BV

Duurzaam verbinden

Dat is onze missie

Blommestein Groep verbindt bestuurders en haar stakeholders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, individuele (organisatie)ambities te verenigen met het collectieve belang van de BV Nederland. Betrokkenheid en deskundigheid legitimeren een uniek portfolio van netwerkconferenties, studiereizen en boardroom meetings. Dit doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden.

Wij slaan de brug tussen uw ambities en de belangen van uw stakeholders.

ALLES OVER BLOMMESTEIN GROEP >

[Projecten]

Actualiteiten diners
Actualiteiten diners
Blommestein Groep
Ingendael Discours
Ingendael Discours
Panorama van de Zorg
Panorama van de Zorg
Designing Health
Designing Health

"De setting was bijzonder plezierig en ook de content die is geboden levert naar mijn mening een waardevolle bijdrage voor de denkkracht die nodig is om gedragspatronen in management en op de werkvloer om te buigen. Met dit lab is weer een stap in de goede richting gezet voor verdere innovatie. "
- Rik-Jan Modderkolk, Pon Fit Manager, Pon

"De invoering van integrale tarieven gaat de governancestructuur veranderen."
- Veronique Esman, Directeur Curatieve Zorg, Ministerie VWS